Från fartyget MSC Splendida
From the ship MSC Splendida

Tillbaka/Back




Bild med kaptenen (20Euro)/Picture with the Captain (20Euro)
















Vår hytt/Our cabin




















Bläckfiskrisotto/Inkfish risotto




Räddningsövning/Rescue exercise




Våra danska bordsvänner/Our Danish dinner table friends


Våra svenska bordsvänner/Our Swedish dinner table friends


Våra bordsvänners svenska vänner../Our dinner table friends Swedish friends..


Presentation av besättningen. I denna teater var det föreställningar varje kväll.
Presentation of the crew. There were performances in this theater every evening.


Vår hytt 10006/Our cabin 10006




Tillbaka/Back