EPILOG

4874 km

Dagboksanteckningar

Mycket i dagsanteckningarna är packa, packa upp, äta och köra men det var ju mycket av vad resan handlade om. Jag har försökt att få med några av det väsentligheter som hände under resans gång och också lite kuriosa. Jag har också försökt hålla varje dag kort så att det inte skall vara som att läsa en novell. Jag hoppas ni får glädje av texterna och framförallat bilderna som bara är ett litet urval av över 800 bilder som vi tog sammanlagt. Så till frågan alla ställer. Myggen? Vi hade inte vid något tillfälle besvär av de miljontals mygg som enligt hörsägen ständigt attackerar folk som reser norr om Östersund. Jag måste säga att ryktet om deras inverkan på dig som turist är väldigt överdriven. Dessutom de gånger det fanns några mygg föredrog dom kinesiskt framför svenskt blod.

Claes och Elaine

Tillbaka


Souvernirerna från resan


Elaines dalahäst


Den oumbärliga "Myggkobben"


Elaines smyckeköp

Tillbaka