London November 2011

Jag skulle på en kurs i London torsdag och fredag och Elaine och jag passade på att få en weekendresa och besöka London. För mig var det första gången och för Elaine det tredje besöket där. De två första dagarna passade hon på att göra saker på egen hand när jag tränade förhandling och helgen gick åt till att hinna det mesta av "måstena"
I was going to London for a training course on Thursday and Friday and Elaine and I took the chance to get a weekend trip and visit London. It was my first visit and Elaines third time. The two first days Elaine did London herself and during the weekend we did some of the "musts" in London

1 Harrod
2 British Museum
3 London must see
4 Kensington Palace

Mainpage