STENA ARCTICA 24/1 2006


Svenska
Stena Arctica är världens största isbrytande (klass 1 super extra mycket) oljetanker i sin klass och är på 116500 DWT. Den ligger för första och sista gången i Göteborgs Hamn utanför Amerikaskjulet för att döpas på fredag innan första turen går till Ryssland. Det var 1.8 m mellan masttoppen och Älvsborgsbron då den backades in med hjälp av 4 bogserbåtar och 2 mästerlotsar ombord. Den kan bryta upp till 1 m tjock is själv och den kan gå i bruten ränna med istjocklek (issörja) upp till 2 m tjock. Mellan Stena beställde år 2003 och fram till idag har värdet på båten stigit med 40M US$. Köpt i lågkonjunktur i Korea och levererad i högkonjunktur.
English
Stena Arctica is the world's largest ice-breaking (class 1 super extra) oil tanker in its class and is 116,500 DWT. It is located for the first and last time in the Port of Gothenburg outside the America shed to be named on Friday before the first trip to Russia. There was 1.8 m between the mast top and the "Älvsborg Bridge" when it was reversed in with the help of 4 tugboats and 2 master pilots on board. It can break ice up to 1 m thick by itself and it can go in a broken channel with ice thickness (ice storm) up to 2 m thick. Between Stena's order in 2003 and until today, the value of the boat has risen by US$ 40M. Bought in recession in Korea and delivered in boomBack